26 maart 2019

Met deze mededeling wenst de Raad van het IBR de aandacht te vestigen op enkele principes die betrekking hebben op de twee volgende normen die op 26 februari 2019 door de minister van Economie werden goedgekeurd (Bericht inzake de goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019):
  • Norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de Internationale controlestandaarden (ISA’s)
  • Bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s
Aangezien deze zonder voorwerp is geworden, wordt IBR-Omzendbrief 2016/02 'Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), Impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag Pack PE-KE v3.0 en FAQ’s ICCI', op datum van deze mededeling opgeheven.

Gerelateerd

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen