28 oktober 2019

De Raad van het IBR heeft u, via advies 2019/13, de technische nota inzake de netto-actieftest meegedeeld.

Deze technische nota, goedgekeurd door de Raad van 30 augustus 2019, maakt het voorwerp uit van een “field testing” gedurende een periode van 10 maanden.

Het IBR heeft reeds de eerste reacties ontvangen, die in de eerstkomende weken geanalyseerd zullen worden. De Raad van het IBR wenst u evenwel nu reeds de versie mee te delen, die werd aangepast aan de ontvangen opmerkingen die van louter technische aard zijn.

U kan de aangepaste versie (update 28-10-2019) hier raadplegen.

De Raad van het IBR zal deze technische nota, in voorkomend geval, verder bijwerken gedurende de periode van de “field testing” in functie van de opmerkingen die ons in de toekomst overgemaakt worden en nodigt u uit om deze mee te delen via het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Gerelateerd

Opnames ten laste van de rekening-courant en uitkeringstesten

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

De uitkeringstesten. En wat met de NV?

Lieven Acke

Mededeling 2020-23: Openbare raadpleging ontwerpnormen nettoactief- en liquiditeitstest

Termijn: 31 januari 2021