Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

20 december 2019

2384 views

Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

6 december 2019

2005 views

Technische nota's: Nettoactief- en liquiditeitstest

Update 28 oktober 2019

28 oktober 2019

14708 views

Technische nota bij de inbreng in natura

27 maart 2019

7268 views

Technische nota betreffende de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

20 maart 2018

3798 views

Technische nota: samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

14 december 2017

4596 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)

5 februari 2016

3225 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel in de N.V., de B.V.B.A., de C.V.B.A. en de commanditaire vennootschap op aandelen

5 februari 2016

3363 views

Technische nota Informazout

15 december 2005

3247 views

Technische nota VAL-I-PAC

26 april 2004

3162 views

Opdracht Fedichem in het Waals Gewest

23 maart 2004

3188 views

Technische nota BEBAT 2003

19 februari 2003

3205 views

Bezinningsnota inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij een stock option plan

3 december 1999

3728 views

Boekhouding van de NGO's

4 december 1998

3159 views

Memorandum inzake de controle van de NGO's

2 oktober 1998

3207 views