Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

20 december 2019

659 views

Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

6 december 2019

711 views

Technische nota's: Nettoactief- en liquiditeitstest

Update 28 oktober 2019

28 oktober 2019

7085 views

Technische nota bij de inbreng in natura

27 maart 2019

5448 views

Technische nota betreffende de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

20 maart 2018

2729 views

Technische nota: samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

14 december 2017

3383 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)

5 februari 2016

2445 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel in de N.V., de B.V.B.A., de C.V.B.A. en de commanditaire vennootschap op aandelen

5 februari 2016

2356 views

Technische nota Informazout

15 december 2005

2229 views

Technische nota VAL-I-PAC

26 april 2004

2169 views

Opdracht Fedichem in het Waals Gewest

23 maart 2004

2228 views

Technische nota BEBAT 2003

19 februari 2003

2243 views

Bezinningsnota inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij een stock option plan

3 december 1999

2666 views

Boekhouding van de NGO's

4 december 1998

2190 views

Memorandum inzake de controle van de NGO's

2 oktober 1998

2255 views