Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

16 september 2020

30 views

Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

20 december 2019

3415 views

Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

6 december 2019

2646 views

Technische nota's: Nettoactief- en liquiditeitstest

Update 28 oktober 2019

28 oktober 2019

17312 views

Technische nota bij de inbreng in natura

27 maart 2019

8184 views

Technische nota betreffende de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

20 maart 2018

4331 views

Technische nota: samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

14 december 2017

5167 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)

5 februari 2016

3753 views

Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel in de N.V., de B.V.B.A., de C.V.B.A. en de commanditaire vennootschap op aandelen

5 februari 2016

3848 views

Technische nota Informazout

15 december 2005

3725 views

Technische nota VAL-I-PAC

26 april 2004

3648 views

Opdracht Fedichem in het Waals Gewest

23 maart 2004

3645 views

Technische nota BEBAT 2003

19 februari 2003

3684 views

Bezinningsnota inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij een stock option plan

3 december 1999

4236 views

Boekhouding van de NGO's

4 december 1998

3649 views

Memorandum inzake de controle van de NGO's

2 oktober 1998

3653 views