19 december 2019

Onderhavige mededeling is gericht aan de bedrijfsrevisor die betrokken is bij een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting de andere controleactoren zijn.

Gerelateerd

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid

Eerste editie van de 'Dag van de publieke sector'

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist