3 maart 2020

In overeenstemming met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, hebben de bedrijfsrevisoren voortaan toegang tot de informatie die door de informatieplichtigen (vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts en fudicieën) aan het UBO-register wordt meegedeeld. De bedrijfsrevisoren zijn nu immers opgenomen in de lijst met onderworpen entiteiten bij de Administratie van de Thesaurie. Volgens onze informatie kunnen de bedrijfsrevisoren momenteel het UBO-register gratis raadplegen.

De bedrijfsrevisoren die geen toegang tot het UBO-register zouden hebben als onderworpen entiteit, moeten hun KBO-nummer in het openbaar register van het Instituut invullen. Nadien zullen ze toegang krijgen tot de gegevens van het UBO-register bij de volgende update door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Ten slotte wordt uw aandacht gevestigd op mededeling 2020-03 betreffende de toegang van de bedrijfsrevisoren tot het UBO-register in het strikte kader van de nakoming van de verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van de cliënten.

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht