6 mei 2020

Met de wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende vennootschaps- en verenigingsbepalingen (hierna: “reparatiewet”) werd een aantal wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevoerd.

Wij willen uw aandacht vestigen op een welbepaalde bepaling van deze reparatiewet inzake het commissarisverslag uit te brengen voor (i)vzw’s en stichtingen. Immers, tot nog toe was artikel 3:75, §1, eerste lid, 6° WVV niet van toepassing bij verenigingen en stichtingen, maar de reparatiewet maakt deze uitzondering ongedaan (art. 80 en 81 van de reparatiewet).

Gerelateerd

Mededeling 2024/13: Wetboek van vennootschappen en verenigingen – aanpassingen van de groottecriteria

Wet van 8 januari 2024: wijziging van het WVV wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Gemeenschappelijk bericht Fednot-ITAA-IBR: Procedure toepasselijk op de aanpassing van de statuten aan het WVV na 1 januari 2024