15 mei 2020

De EMIR-werkgroep van het IBR heeft de overeengekomen specifieke procedures samen met de FSMA geactualiseerd, onder meer om rekening te houden met de inwerkingtreding van de EMIR REFIT-Verordening.

U vindt de geactualiseerde overeengekomen specifieke werkzaamheden in de bijlage bij deze mededeling.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

IREFI Notice 2022/11: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures - update

IREFI Notice 2022/08: Floods of July 2021: Agreed Upon Procedures