7 september 2020

Met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden nieuwe opdrachten aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd en werden bepaalde opdrachten, die reeds bestonden onder het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd.

Als bijlage vindt u de technische nota die betrekking heeft op de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV).

Deze technische nota is een actualisering van de “Praktische nota van het IBR van 5 februari 2016 bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)” en houdt de interpretatie van de Raad van het IBR in op datum van 28 augustus 2020.

De praktische nota van 5 februari 2016 wordt bijgevolg opgeheven.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist