10 november 2020

Het openbaar register wordt bijgehouden door het IBR, onder de verantwoordelijkheid van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, in de vorm van een elektronische databank die voor elke bedrijfsrevisor en elk bedrijfsrevisorenkantoor de datum aangeeft van de laatste actualisering (artikel 17, § 1 van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren).

Om hun opdrachten correct te kunnen uitvoeren is het zowel voor het Instituut als voor het College van groot belang dat de gegevens die zijn opgenomen in het openbaar register volledig en actueel zijn. We herinneren u er in dat opzicht aan dat de bedrijfsrevisoren, overeenkomstig artikel 10, § 1, 2de lid van de wet van 7 december 2016, “verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de meegedeelde gegevens aan het Instituut”.

In onderstaande documenten wordt uitgelegd welke aandachtspunten en procedures de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren hierbij dienen te volgen.

Gerelateerd

Pleidooi voor een correcte inning van de veranderlijke bijdrage door het Instituut

Charles-Henri de Streel, bedrijfsrevisor, Raadslid van het IBR
Christophe D’hondt, Diensthoofd Boekhouding & ICT van het IBR

Mededeling 2023/13: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - verhinderde bedrijfsrevisoren

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw