8 november 2021

In BV’s bestaat er een risico van discontinuïteit ingeval van een negatief netto-actief of wanneer zij gedurende minstens 12 maanden de opeisbare schulden niet kunnen terugbetalen.

Toch vragen een aantal bedrijfsrevisoren automatisch (d’office) het bewijs aan het bestuursorgaan dat de BV in staat zal zijn om gedurende minstens de 12 volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

De vraag rijst of bedrijfsrevisoren dit bewijs automatisch (d’office) moeten vragen, dan wel enkel ingeval van indicatoren/aanwijzingen van discontinuïteit.

Gerelateerd

Rode vlaggen bij continuïteitsvraagstukken – NBA tool

Roby Fele, attaché vaktechniek-normen IBR

IN FORO: Wrongful trading (xx.227 WER): Zware sancties voor bestuurders in de middernachtzone / Tony Herbots

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Advies 2020/05: Procedure die verplicht om maatregelen te nemen in geval van gewichtige en overeenstemmende feiten die de continuïteit in het gedrang kunnen brengen