20 december 2021

Naar aanleiding van de vraag om de premies voor de collectieve polis ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid die bij AIG Europe was afgesloten, aanzienlijk te verhogen, hebben wij besloten ons via de makelaars Marsh en Willemot tot een nieuwe verzekeraar te wenden: AXA, die heeft aangeboden deze verzekering over te nemen onder dezelfde voorwaarden als de huidige polis, waarbij de premies ongewijzigd blijven. 

Wij hebben het genoegen u deze verandering van verzekeraar voor de collectieve polis ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid die onze verzekeraar via het IBR heeft voorgesteld te melden.

De nieuwe versie van de collectieve polis zal in werking treden op 1 januari 2022. 

Met betrekking tot de collectieve polis kunnen zich twee gevallen voordoen: 

  1. ofwel bent u momenteel al gedekt door de collectieve polis: in dit geval hoeft u niets te doen; de nieuwe versie van de polis wordt automatisch van toepassing; 
  2. ofwel bent u momenteel niet gedekt door de collectieve polis: in dit geval en indien u tot deze polis wil toetreden, dient u contact op te nemen met (voor de Nederlandstalige bedrijfsrevisoren) de verzekeringsmakelaar Willemot 1841 (Willemot NV), Coupure 212, te 9000 Gent (09/265.08.24 - IBR@willemot.be, Maarten THOMAS, Accountmanager Affinity - 09/265.08.23 of Eva LISON, Client Advisor Affinity - 09/265.08.22) of het volledig ingevuld en ondertekend toetredingsformulier, dat beschikbaar is op het IBR-portaal (in de rubriek “Formulieren”) of op www.ibrwillemot1841.be, te versturen naar Willemot.

De volledige tekst van de collectieve polis is te vinden op het IBR-portaal (in de rubriek “Formulieren”). 

Bovendien zullen wij binnenkort bij u terugkomen met een uitgebreider voorstel voor een rechtsbeschermingsverzekering, die een aanvulling zal vormen op het voorstel dat in de huidige collectieve polis is vervat.

Gerelateerd

Update privacybeleid IBR

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Algemene Vergadering van 26 april 2024: oproeping en agenda

Update : financiële documenten beschikbaar