9 mei 2022

Wij hebben het genoegen u te melden dat er een nieuwe collectieve polis 'Rechtsbijstand 2de rang' wordt aangeboden aan alle confraters. Deze polis, die overeengekomen werd met de verzekeraar AXA Belgium (onder de merknaam Legal Village), via de verzekeringsmakelaars Marsh en Willemot, biedt, aan diegenen die dat willen, de mogelijkheid om een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering te onderschrijven. 

Bijgevoegd vindt u een informatiefiche met een overzicht van meer bepaald de 26 verzekeringsdomeinen, de verzekerde bedragen en de beperkingen en uitsluitingen (meer specifiek de betaling van de gerechtelijke, fiscale, administratieve en transactionele geldboetes en toebehoren).

Er dient te worden opgemerkt dat deze polis de vrije keuze laat van een advocaat, een bemiddelaar of een deskundige die tussenkomt in de geschillen. 

Wat de premie betreft, wordt u een preferentieel tarief toegekend indien u reeds, via de verzekeringsmakelaars Marsh en Willemot, de verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (1ste rang) hebt afgesloten via de collectieve polis overeengekomen met de verzekeraar AXA Belgium. Deze rechtsbijstandsverzekering 2de rang bouwt immers verder op de in voormelde polis geïntegreerde dekking rechtsbijstand.

De premie bedraagt dan 250 € per jaar per zelfstandige beroepsbeoefenaar/stagiair.

Indien u niet in 1ste rang bent aangesloten via de verzekeringspolis burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid, wordt de premie vermenigvuldigd met 2, hetzij 500 € per jaar per zelfstandige beroepsbeoefenaar/stagiair.

De premie is in ieder geval vrijgesteld van verzekeringstaks gezien het IBR de verzekeringsnemer van de collectieve polis is. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van maximum één jaar en kan elk jaar stilzwijgend verlengd worden. De dekking start vanaf de datum waarop de makelaars een toetredingsformulier ontvangen of vanaf de datum die u kiest. De jaarlijks vervaldag van de polis is bij alle aansluitingen 1 april. De premie wordt voor het eerste jaar pro rata berekend.

De volledige tekst van de collectieve polis rechtsbijstandsverzekering en de informatiefiche kan u terugvinden op het ledenportaal van het IBR (in de rubriek “e-Loket” – “Formulieren”). Een meer gedetailleerde informatieve nota is ook ter beschikking in de rubriek “e-Loket” of via www.ibrwillemot1841.be.

De nieuwe collectieve polis trad in werking op 1 april 2022. U kunt dus vanaf nu tot deze polis toetreden door gebruik te maken van het nieuw toetredingsformulier dat beschikbaar is op het ledenportaal van het IBR (in de rubriek “e-Loket” – “Formulieren”).

Indien u wenst toe te treden, volstaat het op het formulier de gegevens onder punt 1 & 5 in te vullen en ondertekend over te maken aan verzekeringsmakelaar Willemot (voor de Nederlandstalige bedrijfsrevisoren).

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is geen verzekeringsdeskundige. Voor specifieke vragen over rechtsbijstand, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met (voor de Nederlandstalige bedrijfsrevisoren) de verzekeringsmakelaar Willemot N.V.:

Maarten Thomas – Affinity Willemot 1841 – Willemot N.V.
Coupure 212 te 9000 Gent
09/265.08.23 of 0479/86.71.07


Gerelateerd

Update privacybeleid IBR

Voormalig IBR-voorzitter André Hoste overleden

Algemene Vergadering van 26 april 2024: oproeping en agenda

Update : financiële documenten beschikbaar