10 november 2022

De Raad van het IBR heeft bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) een verzoek tot goedkeuring ingediend van het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien). 

In het kader van deze procedure heeft de Raad van het IBR de hoogdringendheid ingeroepen met het oog op de voorgestelde datum van inwerkingtreding van de ISQM-standaarden. De HREB heeft de Raad van het IBR evenwel schriftelijk een reeks vragen gesteld, met name over de data van inwerkingtreding die in de ontwerpnorm werden voorzien.

Naar aanleiding van deze brief is duidelijk dat de ontwerpnorm niet goedgekeurd zal kunnen worden vóór het einde van het jaar 2022. 

Daarom heeft de Raad beslist om niet langer de datum van 1 januari 2023 als uiterste datum voor de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de revisorale opdrachten in overeenstemming met ISQM te weerhouden. De Raad benadrukt evenwel dat het systeem nog steeds definitief opgezet en geïmplementeerd dient te zijn tegen uiterlijk 15 december 2023.

Om die reden wenst de Raad het belang te benadrukken dat u uw inspanningen betreffende de opzet en de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem in overeenstemming met ISQM 1 in 2023 niet opschort. Voor de kantoren en bedrijfsrevisoren die nog geen implementatieplan hebben uitgewerkt, dringt de Raad erop aan dat u nu reeds start met het actief plannen van de verschillende kernstappen opdat de datum van 15 december 2023 kan worden gerespecteerd. 

De fases van het bepalen van de risicostrategie van het kantoor, het kiezen en implementeren van een tool, het testen van de procedures, het opleiden van de medewerkers en het evalueren van het systeem zullen ongetwijfeld een groot deel van het komende jaar in beslag nemen.

Op basis van de feedback van kantoren die bezig zijn met het implementeren van ISQM 1, is het slechts mogelijk om op 15 december 2023 operationeel te zijn als elk kantoor een nauwgezette planning volgt dat een gefaseerde aanpak van de implementatie tot de datum van inwerkingtreding mogelijk maakt. 

Het is dus onontbeerlijk dat de confraters zich blijven voorbereiden en dat de opzet van de beleidslijnen en procedures en de implementatie van hun kwaliteitsmanagementsysteem in overeenstemming met ISQM 1 niet worden uitgesteld.


Gerelateerd

Studienamiddag ISQM

Roby Fele, Senior advisor Regelgeving IBR

29 mei 2024: studienamiddag ISQM

De toepassing van ISQM 1: beoogde opdrachten

Inge Vanbeveren, adjunct-secretaris-generaal IBR