20 december 2023

Het doel van deze mededeling is te herinneren aan de specifieke verplichtingen van de bedrijfsrevisoren krachtens de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector (hierna “klokkenluiderswet” genoemd), die eerder werd besproken in Mededeling 2023/02, Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

Ter herinnering: deze wet is op 15 februari 2023 in werking getreden voor de bedrijfsrevisoren. De afwijking die de juridische entiteiten met 50 tot 249 werknemers in staat stelt om hun kanalen tegen 17 december 2023 op te zetten, is immers niet van toepassing op de bedrijfsrevisoren.

 

Gerelateerd