11 januari 2021

Op 11 december 2020 beslisten het Europees Parlement en de Raad dat de lidstaten de toepassing van de ESEF-vereisten voor de jaarlijkse financiële verslagen van genoteerde vennootschappen met een jaar mogen uitstellen . Deze optie zou worden geformaliseerd in de komende maanden in een aanpassing aan de Transparantierichtlijn .

Na overleg met de minister van Financiën en in afwachting van de formele invoering, in de transparantierichtlijn, van de mogelijkheid om de invoering van ESEF met een jaar uit te stellen en van de formele lichting door België van deze mogelijkheid deelt de FSMA mee dat ze geen stappen zal nemen tegen vennootschappen omdat ze ESEF niet toepassen voor het boekjaar 2020.

Lees hier de volledige tekst van de mededeling van de FSMA.

Gerelateerd

Mededeling 2024/05: Ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van het jaarrapport met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Aanpassing van eCorporate voor filings in het European Single Electronic Format (ESEF)

European Single Electronic Format (ESEF) - modelverslag beschikbaar