22 oktober 2019

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) en de vertegenwoordigers van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank zijn onlangs bijeengekomen om een nieuwe procedure overeen te komen voor de neerlegging van akten en statuten van vennootschappen bij de Griffie. Zodra de nieuwe procedure is afgerond, is het de bedoeling dat ze in alle ondernemingsrechtbanken van het land zal worden toegepast.
 
De voorzitter van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank en de instituten voor de economische beroepen hebben de gemeenschappelijke ambitie om een einde te maken aan de gesel van spookbedrijven en interventies van stromannen.
 
Daarom is het noodzakelijk om de neerleggingsprocedure aan te passen. De instituten zullen erover waken dat de nieuwe procedure dit doel bereikt zonder het ongewenste effect van een toename van de administratieve lasten voor bedrijven en economische beroepsbeoefenaars die te goeder trouw handelen.

Gerelateerd

Het Belgische register van uiteindelijke begunstigden (UBO): stand van zaken en rol van organisaties

Camille Luxen, attaché juridische zaken IBR

Het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Herinnering aan de termijnen die gelden voor de bijwerking van de algemene en individuele risicobeoordelingen die vereist zijn bij de antiwitwaswetgeving