22 oktober 2019

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) en de vertegenwoordigers van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank zijn onlangs bijeengekomen om een nieuwe procedure overeen te komen voor de neerlegging van akten en statuten van vennootschappen bij de Griffie. Zodra de nieuwe procedure is afgerond, is het de bedoeling dat ze in alle ondernemingsrechtbanken van het land zal worden toegepast.
 
De voorzitter van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank en de instituten voor de economische beroepen hebben de gemeenschappelijke ambitie om een einde te maken aan de gesel van spookbedrijven en interventies van stromannen.
 
Daarom is het noodzakelijk om de neerleggingsprocedure aan te passen. De instituten zullen erover waken dat de nieuwe procedure dit doel bereikt zonder het ongewenste effect van een toename van de administratieve lasten voor bedrijven en economische beroepsbeoefenaars die te goeder trouw handelen.

Gerelateerd

Energiepremie toegekend door het Waals Gewest voor het 4e kwartaal van 2022

Vacante betrekkingen voor rechters in ondernemingszaken in ondernemingsrechtbanken

Het Belgische register van uiteindelijke begunstigden (UBO): stand van zaken en rol van organisaties

Camille Luxen, attaché juridische zaken IBR