9 oktober 2017

Het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2017 publiceerde de wet van 18 september tot voorkoming van het witwassen van geld  en  de  financiering  van  terrorisme  en  tot  beperking  van  het gebruik van contanten. De wet zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn van 2015 om in Belgisch recht en vervangt de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.De vervanging van de wet van 11 januari 1993 voorziet in een structurele herziening van de bepalingen en biedt een volledige update van het preventief systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Overeenkomstig deze nieuwe wet, is de algemene waakzaamheidsverplichting die op de onderworpen entiteiten rust, gebaseerd op een individuele risicobeoordeling met betrekking tot witwassen van geld en financiering van terrorisme, rekening houdend met de bijzonderheden van de cliënt en van de  zakelijke relatie of van de betrokken verrichting. De wet zorgt ook voor de oprichting van een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden (genaamd UBO-register) en toegankelijk voor belastingplichtige entiteiten.

De wet treedt in werking op de tiende dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad (op 6 oktober 2017).

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR