17 augustus 2023

Het IBR publiceert twee maal per jaar de lijst van bedrijfsrevisoren die recent de eed hebben afgelegd.
 

Volgende bedrijfsrevisoren hebben de eed afgelegd in de periode januari-juni 20203:

Arrass Ali, Biname Florence, Cleirbaut Gwen, Demeersman Bram, Everts Jan-Willem, Fourati Ahmed, Gain Arnaud, Geenen Ann-Sophie, Hasirci Yüksel, Hilkens Lennert, Horemans Elien, Horten Jessica, Iovine Sabrina, Mathot Nicolas, Meersman Eva, Meert Jasper, Nachtergaele Jonas, Reynvoet Antoon, Rousseau Sylvain, Schuppen Julie, Senave Anjulie, Springael Kevin, Strickx Carsten, Tison Julien, Uytterhaegen Jonas, Valcke Gauthier, Van Genechten Evelien, Van Onacker Manon, Van Ostaede Charlotte, Vandermeulen Art, Vignoble Frédéric en Willems Michiel.

Van harte gefeliciteerd!

Gerelateerd

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2022

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2021