27 januari 2023

Het IBR publiceert twee maal per jaar de lijst van bedrijfsrevisoren die recent de eed hebben afgelegd.
 
Volgende bedrijfsrevisoren hebben de eed afgelegd in de periode juli-december 2022:

AUGUSTINUS David, HOSTEN Simon, KEITA Amy, LAMBERT Thomas, PAELEMAN Elke, TUYTTENS Sophie, VAN CAMPENHOUT Steven, VAN ONSEM Bernd en VANDERSTOCKEN Christophe

Gerelateerd

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2023

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2022

Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2021