19 maart 2021

Deze brochure is een marketingtool die u als bedrijfsrevisor zal helpen in uw besprekingen met uw cliënten. De brochure zal hen wegwijs maken in de rol van de bedrijfsrevisor in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en tegen de financiering van terrorisme. Het doel is om de dialoog te vergemakkelijken door uw cliënten in algemene termen te informeren over de verplichtingen waaraan u gebonden bent op grond van de wet van 18 september 2017 (antiwitwaswet).

 

Deze brochure werd opgesteld door de IBR werkgroep anti-witwassen, bestaande uit de volgende leden: Olivier DE BONHOME, Wim RUTSAERT en Laurence VAN EYKEN en bijgestaan door Camille LUXEN en Sandrine VAN BELLINGHEN, personeelsleden van het IBR.

Engelse vertaling (zonder layout): The role of the registered auditor in the fight against money laundering

Gerelateerd

Het Belgische register van uiteindelijke begunstigden (UBO): stand van zaken en rol van organisaties

Camille Luxen, attaché juridische zaken IBR

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR