16 november 2020

Afgelopen jaren heeft het juridisch kader van de non-profitsector ingrijpende wijzigingen ondergaan. Denk maar aan de hervormingen in het ondernemings- en insolventierecht in 2018, waarbij verenigingen en stichtingen als ondernemingen worden gekwalificeerd en hun boekhouding aan nieuwe verplichtingen worden onderworpen. Ook de invoering van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 bracht radicale veranderingen met zich mee.

De benoeming van een commissaris-bedrijfsrevisor is voortaan verplicht, hetzij vanwege de omvang van de vereniging/stichting, hetzij omdat de statuten hierin voorzien, ongeacht de omvang van de entiteit.

Tijd dus om een update te publiceren over de meerwaarde van de bedrijfsrevisor in de non-profitsector. In deze brochure illustreren we de meerwaarde van de certificeringsopdracht van de bedrijfsrevisor, in zes hoofdfasen: van de opdrachtaanvaarding tot het formuleren van het oordeel.

Na de grote hervormingen van de laatste jaren blijkt de bedrijfsrevisor eens te meer dé expert bij uitstek te zijn en een waarborg te bieden voor transparantie, betrouwbaarheid van de rekeningen en kwaliteit van de financiële, boekhoudkundige in interne controleprocedures.

Naar de brochure

Gerelateerd

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Persbericht