16 april 2021

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

 

ISQC1 wordt vervangen door 2 standaarden, namelijk ISQM1 (kwaliteitsbeheersing op kantoorniveau) en ISQM2 (engagement quality review). Tevens wordt ISA 220, gericht op kwaliteitsbeheersing op opdrachtniveau aangepast.

ISQM1 is conceptueel fundamenteel verschillend van ISQC1: een systeem van kwaliteitscontrole (quality control) wordt vervangen door een systeem van kwaliteitsbeheersing (quality management). ISQC1 legde een procedure van kwaliteitscontrole op aan alle kantoren, terwijl ISQM1 een “risk based”-benadering van kwaliteitsbeheersing introduceert.

Zonder in detail te treden, kunnen 3 consequenties van deze wijziging geïdentificeerd worden:

  1. Daar waar ISQC1 enkel in naam “scalable” was, is dit nu het uitgangspunt zelf van ISQM1: door uit te gaan van de risico’s eigen aan de organisatie, zal het dispositief van kwaliteitsbeheersing aangepast zijn aan de kenmerken (grootte, complexiteit, …) van deze organisatie.
  2. ISQC1 vertaalde zich in een uitgebreid set van checklists, die door alle kantoren, groot of klein moesten worden toegepast. ISQM1 zal finaal ook resulteren in checklists, maar deze zullen voortvloeien uit en verantwoord worden door het risico-beheer-systeem. Niet alleen zullen organisaties geconfronteerd worden met eigen risico’s; ook de “risk response” kan verschillend zijn per organisatie.
  3. ISQM1 is te assimileren met een ERM-toepassing, zij het beperkt tot het thema “kwaliteitsbeheersing” (vandaar dat kan gesproken worden van QRM Quality Risk Management).

ISQM1 heeft tot doel de kwaliteitscontrole binnen kantoren nauwer te laten aansluiten bij de risico’s eigen aan het kantoor. Deze risico’s zullen verschillen in functie van onder andere grootte van het kantoor, diens organisatie, type van cliëntele, type van uitgevoerde opdrachten, …  Of, anders gesteld, ISQM1 zou kwaliteitscontrole “scalable’ moeten maken.

De Raad van het IBR is zich bewust van de belangrijke inspanning die de implementatie van ISQM1 zal inhouden. Er werd dan ook beslist een werkgroep op te richten die tot doel heeft een implementatie-plan uit te werken. Dit plan bestaat uit drie luiken: i) communicatie en sensibilisering, ii) opleidingen en iii) uitwerken van nuttige tools en templates.

Het is de bedoeling van de werkgroep om periodiek te communiceren over de voortgang van de werkzaamheden. Zo zal een volgende communicatie een retro-planning voorstellen waarin de belangrijke “milestones” van het project worden aangegeven.

15 december 2022 is in principe de “due date”: vanaf die dag worden kantoren geacht ISQM1 toe te passen.

Voortaan zal het IBR bij elke communicatie over deze nieuwe standaarden een nieuw logo gebruiken.

 


Gerelateerd

De toepassing van ISQM 1: beoogde opdrachten

Inge Vanbeveren, adjunct-secretaris-generaal IBR

Het College publiceert de leidraad voor de kwaliteitscontrole 2023

ISQM 1 - de noodzakelijke voorbereiding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor