12 september 2017

 De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 worden door de wet van 11 augustus 2017 gemoderniseerd en geïntegreerd tot één geheel in het nieuw Boek XX Insolventie van ondernemingen van het Wetboek economisch recht. Vanaf 1 mei 2018 omvat het begrip onderneming niet alleen vennootschappen maar ook rechtspersonen zoals de vzw’s en de stichtingen evenals de vrije beroepen.

Wet (Belgisch Staatsblad, 11 september 2017)

Gerelateerd

De Europese richtlijn insolventie ondernemingen: wat kunnen de economische beroepen verwachten?

Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor