4 februari 2016

Deze omzendbrief is opgeheven en vervangen door Mededeling 2019/06.

Deze omzendbrief bevat volgende onderwerpen:

  1. Referentiekader in het geval van een oordeelonthouding vanwege de onmogelijkheid van de auditor om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over meerdere elementen van de financiële overzichten
  2. Impact van de Europese Audithervorming en de omzetting in Belgisch recht van de Europese Boekhoudrichtlijn op het commissarisverslag
  3. Pack PE-KE v3.0 en Frequently Asked Questions op de website van het ICCI

Gerelateerd