11 maart 2011

Hierbij vindt u de omzendbrief 2011/4 van de Voorzitter van 11 maart 2011 betreffende de nietigheid van de uitgevoerde controlewerkzaamheden wegens het ongeoorloofd karakter van een commissarismandaat vanaf de aanvang ervan.

Gerelateerd

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Het belang en de vier kenmerken van een goed gedocumenteerd controledossier

Interview met de secretaris-generaal van het CTR, mevr. Ann De Roeck