4 april 2022

Deze mededeling is een aanvulling op de mededeling van 8 december 2020 (mededeling 2020/25).
 
Deze mededeling van de Raad van het IBR heeft tot doel commentaar te geven bij de wijzigingen die, onder meer als gevolg van de gezondheidscrisis, in de diverse aangepaste artikelen van de referentiewetgeving, zijn aangebracht aan het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking (hierna “KB 2016”) door het gepubliceerde koninklijk besluit van 7 oktober 2021 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2021 - koninklijk besluit in werking getreden op 3 december 2021), en die onder meer gevolgen hebben voor de jaarrekeningen 2021, de controleverslagen en de opdracht van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen.
 

De wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 2016 zijn het resultaat van besprekingen tussen het kabinet van de minister, de administratie van de DGD en de federaties die de ngo’s vertegenwoordigen. 

In deze mededeling zullen wij alleen commentaar geven op de wijzigingen die een (potentiële) invloed hebben op hetzij de rekeningen, hetzij de opdracht van de commissaris.

Gerelateerd

Het belang en de vier kenmerken van een goed gedocumenteerd controledossier

Interview met de secretaris-generaal van het CTR, mevr. Ann De Roeck

IBR publiceert informatiefiches over de verschillende diensten van de bedrijfsrevisor

Nieuwe brochure over het gebruik van data-analyse bij de controle