4 april 2022

Deze mededeling is een aanvulling op de mededeling van 8 december 2020 (mededeling 2020/25).
 
Deze mededeling van de Raad van het IBR heeft tot doel commentaar te geven bij de wijzigingen die, onder meer als gevolg van de gezondheidscrisis, in de diverse aangepaste artikelen van de referentiewetgeving, zijn aangebracht aan het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking (hierna “KB 2016”) door het gepubliceerde koninklijk besluit van 7 oktober 2021 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2021 - koninklijk besluit in werking getreden op 3 december 2021), en die onder meer gevolgen hebben voor de jaarrekeningen 2021, de controleverslagen en de opdracht van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen.
 

De wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 2016 zijn het resultaat van besprekingen tussen het kabinet van de minister, de administratie van de DGD en de federaties die de ngo’s vertegenwoordigen. 

In deze mededeling zullen wij alleen commentaar geven op de wijzigingen die een (potentiële) invloed hebben op hetzij de rekeningen, hetzij de opdracht van de commissaris.

Gerelateerd

NGO-aanpassing van het koninklijk besluit van 11 september 2016

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

De invoeringstermijn voor ISRS 4400-rapporten wordt uitgesteld tot 30 september 2023


Mededeling 2022/16: Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s die erkend zijn door de DGD

Aanpassing van het modelverslag feitelijke bevindingen betreffende het financieel verantwoordingsrapport van de NGO’s