4 september 2014

In omzendbrief 2012/10 werden de drie luiken van de opdracht voor de bedrijfsrevisoren in Vlaamse entiteiten zoals beoogd door artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controle en single audit van 7 september 2012 (hierna ‘het besluit single audit’), uiteengezet. Omzendbrief 2013/08 geeft aan welk referentiekader dient gehanteerd te worden voor de controle van het aangepast karakter en de werking van de boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing, die conform artikel 9, § 7 van het besluit single audit, in de management letter worden geformuleerd.

Onderhavige omzendbrief beoogt de principes toe te lichten inzake de opmaak van de management letter.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid