3 maart 2015

Deze omzendbrief is opgeheven.

Op 13 februari 2015 werden afspraken over single audit en de audit van de rekeningen 2014 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het IBR en het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Deze afspraken leggen uit op welke manier het Rekenhof, het IBR (voor de bedrijfsrevisoren, die een certificeringsopdracht overeenkomstig het Rekendecreet uitvoeren bij de Vlaamse rechtspersonen) en het departement Financiën en Begroting  hun financiële controles onderling afstemmen  wat betreft de controleplanning, -werkzaamheden en -resultaten.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid