1 april 2015

Deze omzendbrief is opgeheven.

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming is sinds 1 juli 2014 de controle van de prijzen van aardgas en elektriciteit in het Waals Gewest toevertrouwd aan de Commission wallonne pour l'Energie (CWaPE).
 
Op 18 december 2014 keurde de CWaPE richtlijnen goed die gericht zijn aan de beheerders van distributienetten voor aardgas en elektriciteit en hun commissarissen, en die aanvullend zijn op de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing voor de jaren 2015-2016.
 
Deze richtlijnen beogen, enerzijds, de door de CWaPE vereiste specifieke opdrachten en verslagen van de commissarissen in het kader van de jaarlijkse ex post-controle te verduidelijken en, anderzijds, een model voor de methodologische nota voor te stellen.

Gerelateerd

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen

Minister van Economie keurt bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's goed