18 maart 2022

Ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 zwaar door de crisis zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding 25.

De 25a betreft ondernemingen die tussen 1/10/21 en 31/12/21 moesten sluiten en met de volgende NACE-codes:

  • 92.000 Loterijen en kansspelen
  • 93.110  Exploitatie van sportaccomodaties
  • 93.212 Exploitatie van pret- en themaparken
  • 93.291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
  • 93.292 Exploitatie van recreatiedomeinen
  • 93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

De 25b vergoeding wordt toegekend aan ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Tussen 1/10/2021 en 31/12/2021 zwaar zijn getroffen door de COVID-19 maatregelen ;
  • Aan de hand van de btw-aangifte of een ander bewijsstuk aantonen dat de omzet in het vierde kwartaal van 2021 met ten minste 25% is gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 ;
  • Opdracht geven aan een (gecertificeerd) (fiscaal) accountant, lid van het ITAA of een bedrijfsrevisor, lid van het IBR, voor het ingeven van het dossier.

Deze opdracht benadrukt het maatschappelijk belang van onze leden

Voor de leden van het ITAA en het IBR heeft de opdracht in het kader van de 25b vergoeding een grote toegevoegde waarde : het lid dat deze taak op zich neemt, vertegenwoordigt ten aanzien van zijn cliënt en de samenleving de waarde van zijn deontologie en deskundigheid in het kader van de toekenning van corona-steunmaatregelen aan ondernemingen.

De mobilisatie, ondersteuning en reactiviteit van de economische beroepen zijn van cruciaal belang voor de ondersteuning van zelfstandigen en ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van de Covid-crisis.  De nauwe contacten tussen het Gewest en het ITAA / IBR hebben ons doen besluiten systematisch een beroep te doen op de economische beroepsbeoefenaars in het kader van de samenstelling van de dossiers voor de vergoedingen Covid 25 en 26 die zeer binnenkort beschikbaar zullen worden gesteld.”

legt Minister Borsus, Vice-president en Minister van Economie van Wallonië uit.

Het ITAA en het IBR danken Minister Borsus voor de vruchtbare samenwerking in dit kader, die toelaat de meerwaarde van onze beroepen voor de ondernemingen in het bijzonder, en de samenleving in zijn geheel, te benadrukken.

Hoe moet ik de aanvraag indienen?

Om de 25b vergoeding te verkrijgen, moet de beroepsbeoefenaar de aanvraag van zijn cliënt  invoeren via het formulier op het platform https://indemnitecovid.wallonie.be

Gerelateerd

Energiepremie toegekend door het Waals Gewest voor het 4e kwartaal van 2022

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen