1 december 2015

Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering, drie jaar na het besluit van 7 september 2012 inzake controle en single audit, het uitvoeringsbesluit controle en single audit goed die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. In uitvoering van artikel 50, § 3 van het Rekendecreet formuleert artikel 7 van dit uitvoeringsbesluit een uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor in deze entiteiten. In concreto bevat deze twee luiken. Het eerste luik betreft de klassieke controle van de financiële overzichten overeenkomstig de Clarified  ISA’s 200 tot 720. Het tweede luik impliceert een specifieke certificering van hun jaarlijkse ESR-rapportering.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid