18 mei 2020

Update 29 september 2022

Overeenkomstig de van kracht zijnde antiwitwaswetgeving zijn wij meer bepaald verplicht tot het identificeren en verifiëren van onze cliënten, van hun lasthebbers en van de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten en van hun lasthebbers. 

Met het oog op kostenverlaging en het vergemakkelijken van deze identificatie- en verificatieverplichtingen, heeft het Instituut gunstige voorwaarden onderhandeld met twee leveranciers van databases waarmee u meer bepaald politiek prominente personen kunt identificeren. 

Beide databaseproviders bieden twee oplossingen aan:

  • de mogelijkheid om handmatige zoekopdrachten uit te voeren; of
  • de mogelijkheid om geautomatiseerde screening en monitoring uit te voeren.

De details van deze aanbiedingen en de contactgegevens van de contactpersonen zijn opgenomen in bijlage.

Het staat iedereen vrij om al dan niet van deze databases gebruik te maken.

Voor de goede orde willen wij erop wijzen dat het IBR geen enkele garantie biedt met betrekking tot de door deze leveranciers aangeboden producten. Het IBR draagt geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruikmaken van deze producten. 

Overeenkomstig zijn privacybeleid heeft het IBR geen enkele van uw persoonsgegevens aan de betrokken leveranciers overgedragen. De kantoren of bedrijfsrevisoren die van één van de aanbiedingen gebruik willen maken, moeten rechtstreeks contact opnemen met de leverancier, zonder tussenkomst van het IBR.

Gerelateerd

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR

Het CTR legt de bedrijfsrevisoren een periodieke vragenlijst voor over de voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme