29 november 2016

De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 24 november 2016 het 'Wetsontwerp tot organisatie van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren' goedgekeurd.

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

EP publiceert studie over de impact van de audithervorming op de kosten, de concentratie en de concurrentie