30 oktober 2019

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verplicht elk bedrijfsrevisorenkantoor en elke bedrijfsrevisor om een algemene risicobeoordeling uit te voeren in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (art. 16 van de wet van 18 september 2017).

In deze context heeft het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren beslist om de bedrijfsrevisoren een praktische handleiding ter beschikking te stellen om hen te helpen deze algemene risicobeoordeling uit te voeren.

Deze tool bestaat uit een gebruikershandleiding en een Excel-tabel die u toelaten om de risico’s waaraan u of uw kantoor zijn blootgesteld, te identificeren en om de risicocategorieën te definiëren.

De praktische handleiding en de tabel zijn gepubliceerd op de website van het College, via deze link.

Het gebruik van deze tool is niet verplicht, maar als u het gebruikt, moet het worden aangepast aan uw praktijk.

We herinneren er u ook nog eens aan dat ook het ICCI een reeks andere instrumenten ter beschikking stelt om u te helpen bij het naleven van de verplichtingen die de wet van 18 september 2017 oplegt.

Gerelateerd

CTR Jaarverslag 2022: uitdagingen voor 2023

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Jaarverslag 2022 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren