18 april 2014

De Raad van de Europese Unie heeft op 14 april het ontwerp van richtlijn en verordening betreffende de hervorming van de auditmarkt formeel goedgekeurd. Eerder deze maand stemde het Europees Parlement al in met de hervormingsvoorstellen. De volgende stap is de publicatie in het Publicatieblad van de EU.

Persbericht Raad

Gerelateerd

Europese enquête inzake governance en audit. De aantrekkelijkheid van ons beroep staat centraal in de bezorgdheden van het IBR

Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

EP publiceert studie over de impact van de audithervorming op de kosten, de concentratie en de concurrentie