28 november 2022

Persmededeling, Raad van de EU - 28 november 2022

 

De Raad heeft zijn definitieve goedkeuring gehecht aan de richtlijn duurzaamheids­rapportage door ondernemingen (CSRD).

Dit betekent dat ondernemingen binnenkort gedetailleerde informatie over duurzaamheid moeten gaan publiceren. De richtlijn zal de verantwoordings­plicht van ondernemingen vergroten, duurzaamheids­normen harmoniseren en de transitie naar een duurzame economie vergemakkelijken.

De nieuwe regels zullen meer ondernemingen rekenschap doen afleggen voor hun impact op de samenleving, en hen leiden naar een economie die mens en milieu ten goede komt. Gegevens over de ecologische en maatschappelijke voetafdruk worden toegankelijk voor iedereen die erin geïnteresseerd is. De nieuwe uitgebreide vereisten houden daarnaast rekening met de verschillende grootte van ondernemingen en bieden een voldoende lange overgangstermijn om zich voor te bereiden - Jozef Síkela, Tjechisch minister van Industrie en Handel

 

In de praktijk moeten ondernemingen rapporteren hoe hun bedrijfsmodel van invloed is op hun duurzaamheid en hoe externe duurzaamheids­factoren (zoals klimaat­verandering of mensen­rechtenkwesties) van invloed zijn op hun activiteiten. Dat maakt het voor investeerders en andere belang­hebbenden makkelijker om met kennis van zaken beslissingen te nemen over duurzaamheids­kwesties.


De CSRD wijzigt de richtlijn niet-financiële rapportage (NFI) uit 2014 en versterkt de bestaande regels inzake niet-financiële rapportage, die niet langer zijn afgestemd op de transitie van de EU naar een duurzame economie.

Lees meer.

 

Gerelateerd

IBR: Openstelling assurancemarkt voor duurzaamheidsrapporten zeker mogelijk, maar zelfde kwaliteitsvereisten voor alle spelers

VBO en IBR publiceren e-guide om grote ondernemingen te helpen bij hun ESG-rapportage

Rechtzetting artikel De Tijd (29 februari) over de omzetting van de CSRD-richtlijn in België