21 januari 2019

Hieronder vindt u de reactie van de Raad van het IBR op zes ontwerpadviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen uit 2017 en 2018. De reacties zijn enkel beschikbaar in het Frans.

Aftrek voor innovatie-inkomsten (13 september 2017)

CBN ontwerpadvies | IBR reactie

Belastingkrediet voor kosten van onderzoek en ontwikkeling (25 oktober 2017)

CBN ontwerpadvies | IBR reactie

Belastingen (22 november 2017)

CBN ontwerpadvies | IBR reactie

Boekhoudkundige verwerking van de WAP rendementswaarborg voor werkgeversbijdragen van aanvullende pensioentoezeggingen (22 november 2017)

CBN ontwerpadvies | IBR reactie

Gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar (21 februari 2018)

CBN ontwerpadvies | IBR reactie

Going concern - Waarderingsregels bij de stopzetting of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf van een onderneming (18 april 2018)

CBN ontwerpadvies | IBR reactie

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Openbaarmakingsverplichtingen in hoofde van de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap bij onmiddellijke sluiting van de vereffening”

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de taks tot vergoeding der successierechten”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”