9 juni 2021

U vindt hieronder de reactie van de Raad van het IBR op het advies 2021/05 'Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN).

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap – beginsel van getrouw beeld”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming"