21 januari 2022

Hieronder vindt u  de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Gevolgen van een wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel bij de waardering van bepaalde actiefbestanddelen' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
 

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen tussen vennootschappen'

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: toepassing van het Belgische boekhoudrecht - begrip 'bijkantoor' - publicatieplicht (update)'

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: eigen boekhoudkundige verplichtingen (update)'