15 november 2021

Hieronder vindt u  de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Artikel 3:175 KB WVV: openingsbalans van bestaande VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen tussen vennootschappen'

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: toepassing van het Belgische boekhoudrecht - begrip 'bijkantoor' - publicatieplicht (update)'