19 oktober 2022

Hieronder vindt u  de reactie van het IBR op het ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen tussen vennootschappen' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: toepassing van het Belgische boekhoudrecht - begrip 'bijkantoor' - publicatieplicht (update)'

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: eigen boekhoudkundige verplichtingen (update)'

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Omzetting van een vennootschap: gevolgen voor de jaarrekening'