17 oktober 2023

Hieronder vindt u  de reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)" van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap – beginsel van getrouw beeld”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming"

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Terugbetaling van kapitaal in vreemde valuta aan de aandeelhouders”