17 oktober 2023

Hieronder vindt u  de reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)" van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Openbaarmakingsverplichtingen in hoofde van de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap bij onmiddellijke sluiting van de vereffening”

Reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de taks tot vergoeding der successierechten”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap – beginsel van getrouw beeld”