6 oktober 2023

Hieronder vindt u  de reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap – beginsel van getrouw beeld” van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Gerelateerd

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)”

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Vermogensklem bij de omzetting van een VZW in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming"

Reactie van het IBR op het CBN-ontwerpadvies “Terugbetaling van kapitaal in vreemde valuta aan de aandeelhouders”