3 december 2018

Normatieve strategie

De Raad heeft zijn akkoord gegeven om een technische nota uit te brengen over de solvabiliteits- en liquiditeitstesten vooraleer hierover een norm uit te brengen.

De Raad heeft het ISQC1-handboek goedgekeurd. Het zal half november op de website van het ICCI gepubliceerd worden en er zal een mededeling naar de bedrijfsrevisoren gestuurd worden om de publicatie van het handboek aan te kondigen.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft de ontwerpmededeling over het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register goedgekeurd.

De Raad heeft besloten om de norm betreffende de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, onder voorbehoud van de goedkeuring door de twee andere instituten, goed te keuren.

De Raad heeft besloten om de ontwerpmededeling met betrekking tot het seminarie dat gegeven werd door het College met als thema "Hoe zich voorbereiden op de controle door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren?" goed te keuren .

De Raad heeft de ontwerpmededeling over het ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine VZW’s, alsook de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s en kleine VZW’s, goedgekeurd.

Werkgroep Footbelgate

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in het Belgische voetbalmilieu heeft de Raad zijn akkoord gegeven om een tijdelijke werkgroep op te richten en de commissarissen van de voetbalclubs van de 1ste divisie uit te nodigen om hieraan deel te nemen.Thierry DUPONT
Voorzitter


Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

Pleidooi voor een correcte inning van de veranderlijke bijdrage door het Instituut

Charles-Henri de Streel, bedrijfsrevisor, Raadslid van het IBR
Christophe D’hondt, Diensthoofd Boekhouding & ICT van het IBR

IBR & ITAA verhuizen naar Phoenixgebouw

Voormalig IBR-raadslid Eric Mathay overleden