7 december 2023

Bron: Belfius

 

Belfius Strategic Research ploos de cijfers van 2022 van alle 86 algemene ziekenhuizen uit en maakte een eerste inschatting van de halfjaarcijfers tot en met juni 2023, op basis van een enquête waar driekwart van de ziekenhuizen aan deelnam.

De Belgische ziekenhuissector verkeert in zwaar weer. In 2022 tekenen alle algemene ziekenhuizen samen voor de eerste keer een verlies op voor de kernactiviteiten. Het gewoon bedrijfsresultaat bedraagt -181 miljoen euro. Dit komt omdat de kosten sneller stijgen dan de omzet. Vooral de indexatie van de lonen en de gestegen energieprijzen wegen zwaar. In 2023 wordt een lichte beterschap verwacht, omdat een aantal financieringen met vertraging geïndexeerd worden. Volgens onze eerste inschattingen voor 2023 zal het resultaat echter negatief blijven.

Even onrustwekkend is de evolutie van de solvabiliteit (eigen vermogen) en de vrije cashflow van de ziekenhuissector. Beide krimpen in 2022, wat de kredietwaardigheid van de sector onder druk zet en dus de mogelijkheden om noodzakelijke investeringen op peil te houden.

De omslag naar daghospitalisatie zet zich in 2022 en 2023 duidelijk verder door. Dat betekent dat patiënten steeds meer slechts een dag in het ziekenhuis voor ingrepen - zoals bijvoorbeeld een galblaasoperatie - verblijven. De overheid stuurt ook aan op een versterking van de daghospitalisatie.

Het HR-beleid in de ziekenhuizen blijft een uitdaging van formaat. Ondanks alle overheidsmaatregelen om meer handen aan het bed te krijgen en het beroep met een betere verloning aantrekkelijker te maken, blijven ziekenhuizen met personeelstekorten kampen. Het absenteïsme blijft in 2022 met ruim 11,4% ziekteverzuim in opmars. Ook de vacatures blijven moeilijk om in te vullen, hoewel de situatie wel ietwat verbeterde ten opzichte van 2021.

Volledige persbericht van Belfius

Slides van de persconferentie

Gerelateerd

Mededeling 2022/02: Omzendbrief RIZIV en FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen betreffende de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming in het kader van de COVID-19 epidemie: verificatie door de bedrijfsrevisor van het gemiddeld afdrachtenpercentage 2019

Mededeling 2021/08: Problematiek van de gelijkwaardigheid van de wetgevingen die van toepassing zijn op ziekenhuizen en bijkomende opdracht inzake de berekening van het afdrachtenpercentage van de ziekenhuizen mbt de voorschotten toegekend in het kader van COVID-19

Mededeling 2021/05: Bevestiging door de bedrijfsrevisor van de berekening van het afdrachtenpercentage door het betreffende ziekenhuis inzake de voorlopige afrekening mbt het 1ste semester 2020