9 maart 2018

Bron: FOD Financiën

Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 6 maart 2018 besloten om twee personen en één entiteit toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.
 
Het betreft volgende personen:
SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

en entiteit :
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
 
Meer informatie over deze personen en entiteit vindt u in de mededeling met referentie SCA/2/18(02)  van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité.
 
Eenieder heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van deze personen en entiteiten te bevriezen. Het is eenieder ook verboden om tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van deze personen en entiteiten.
 
Daarnaast is het verplicht om alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de bevriezingsmaatregelen, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be). Op dit adres kunt u ook terecht voor eventuele vragen over dit bericht.
 
De doeltreffendheid van de bevriezingsmaatregelen zijn afhankelijk van de snelheid waarmee ze ten uitvoer worden gelegd. Het is bijgevolg belangrijk dat deze maatregelen onmiddellijk worden toegepast.
 
Daarom zal eerstdaags een ministerieel besluit worden gepubliceerd waarbij de beslissing van het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad van kracht wordt in België en dit vanaf de dag waarop het comité de beslissing heeft genomen (6 maart 2018) tot het tijdstip dat de beslissing is omgezet in Europees recht.

Gerelateerd