29 april 2019

De Algemene Vergadering van 26 april 2019 heeft Tom Meuleman (PwC) verkozen tot nieuwe voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR). Hij volgt daarmee Thierry Dupont (RSM Belgium) op, wiens driejarig mandaat ten einde liep. De nieuwe ondervoorzitter wordt Fernand Maillard (Maillard, Dethier & Co).

De Algemene Vergadering verkoos ook een nieuwe Raad, samengesteld uit 7 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen, die het beheer en de toekomststrategie van het Instituut voor de komende drie jaar zal uitstippelen. Hun mandaat loopt tot april 2022.

Toegevoegde waarde blijven beklemtonen en beroep aantrekkelijker maken

Tijdens zijn slottoespraak op het academisch deel van de Algemene Vergadering legde de kersverse voorzitter de nadruk op het promoten van het beroep en het blijven benadrukken van de essentiële rol die de bedrijfsrevisor speelt ten behoeve van zijn klanten en van de economie: “Door hun deskundigheid, onafhankelijkheid en professioneel-kritische instelling, creëren ze een klimaat van vertrouwen dat onmisbaar is voor een goed functionerende economie”.

Tom Meuleman noemde in zijn speech drie speerpunten die hij centraal zal stellen in zijn voorzitterschap:

  1. Het beklemtonen van de toegevoegde waarde van het beroep en het promoten ervan bij klanten en stakeholders, en dit in het belang van alle confraters: het verdedigen van het beroep voor wat betreft de controle van grote en kleine ondernemingen, de entiteiten uit de non-profitsector en de overheidssector. Deze prioriteit houdt ook in dat het beroep opnieuw aantrekkelijker moet gemaakt worden: “Het is onze taak om ons mooi beroep te promoten bij de universiteiten en jong gediplomeerden”.
  2. Het versterken van onze aanwezigheid bij onze politieke en sociaal-economische beleidsmakers: “Het is mijn bedoeling om de beleidsmakers attent te maken op de gevolgen die hun beslissingen voor de economie kunnen hebben en die ons aanbelangen. Als gepriviligieerde waarnemers van de economie, als auditors die handelen in dienst van het algemeen belang, kunnen wij als onafhankelijke experten een onpartijdig standpunt over wetgevende initiatieven geven”.
  3. Het nastreven van een uitstekende verstandhouding en samenwerking met de overige economische beroepen en in het bijzonder met het toekomstige gefuseerde Instituut (IAB-BIBF).

Tom Meuleman, nieuwe voorzitter

Tom-MeulemanTom Meuleman (47) is master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent) en heeft een bijkomend diploma in Fiscaliteit en Boekhoudkundig Onderzoek (Vlerick). Hij is vennoot bij PwC Bedrijfsrevisoren.  

Na in 2001 de eed te hebben afgelegd als bedrijfsrevisor, specialiseerde hij zich in de audit van vennootschappen in de financiële sector (banken, verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen). Om deze opdrachten te kunnen uitoefenen behaalde hij de erkenning door de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Tom Meuleman is sinds 2010 lid van de Raad en de Stagecommissie en was van 2016 tot 2019 ondervoorzitter van het IBR.

Fernand Maillard, nieuwe ondervoorzitter

Fernand-MaillardFernand Maillard (62)  is gradueerde in Accountancy (EPHEC) en heeft een bijzondere licentie in Financieel Beheer (Institut Saint Louis Brussel). Hij behaalde in 1984 de titel van accountant en legde in 1986 de eed af als bedrijfsrevisor. Hij is één van de oprichters van het revisorenkantoor Maillard-Dethier.

Hij specialiseerde zich in de non-profitsector en is (co)-auteur van diverse publicaties  over de controle, boekhouding, fiscaliteit et wetgeving van vzw’s. Over deze materie gaf hij bij diverse instituten tal van vormingssessies.

Fernand Maillard was van 2010 tot 2016 lid van de commissie Kwaliteitscontrole van het IBR en van 1999 tot 2017 lid van de commissie Non-profit, alsook van de cel Sole & Small Practitioners. Nadat hij van 1995 tot 2007 erkend boekhouder bij het BIBF was, werd hij in 2007 ook accountant bij het IAB. Fernand Maillard is sinds 2013 lid van de Raad, de Stagecommissie en de Commissie Vorming van het IBR. Sinds 2017 zetelt hij ook in de Commissie Publieke en Non-profit sector en diverse werkgroepen.

Overige verkozen leden van de Raad

 Nederlandstalig  Franstalig
 Lieven Acke (Mazars)
 Olivier de Bonhome (O. de Bonhome)
 Nico Houthave (Deloitte)
 Charles de Streel (Ch. de Streel)
 Wim Rutsaert (Moore Stephens)
 Vincent Etienne (EY)
 Inge Saeys (RSM Belgium)
 Patricia LELEU (KPMG)
 Patrick Van Impe (HLB)
 Noëlle Lucas (BDO)
 Luc Verrijssen (KPMG)
 Raynald Vermoesen (PwC)

 

Gerelateerd

Algemene Vergadering van 26 april 2024: vacant commissarismandaat

Algemene Vergadering van 26 april 2024: vacant commissarismandaat

Economische beroepen vragen op hun nieuwjaarsreceptie meer erkenning voor hun maatschappelijke bijdrage