3 maart 2022

Naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, heeft de FOD Financiën de geconsolideerde lijst bijgewerkt van personen waarop financiële sancties en bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn. Deze staat op de website van de thesaurie: Financiële sancties | FOD Financiën (belgium.be). Deze link was al beschikbaar in de Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen (icci.be).

We vestigen de aandacht van de bedrijfsrevisoren op het feit dat ze waakzaam blijven door op basis van deze lijst - die regelmatig bijgewerkt wordt - na te gaan of de cliënt, de eventuele lasthebber, en uiteindelijke begunstigden niet voorkomen op de lijsten van de embargo’s die van toepassing zijn. 

De oorlogssituatie kan mogelijks een impact op de continuïteit van de onderneming hebben die door de commissaris in overweging moet worden genomen.

 

Gerelateerd

Update van economische en financiële sancties betreffende de situatie in Oekraïne - bijwerking 3 juni 2022

Mededeling 2022/04: Mogelijke impact van het conflict in Oekraïne op de opdrachten van de bedrijfsrevisor

IREFI Notice 2022/05: Conflict in Ukraine