21 november 2022

In de maand oktober zijn verschillende modeldocumenten op de website van het ICCI bijgewerkt. Hier volgt een overzicht van deze documenten.  

ISQC 1

Naar aanleiding van de actualisering van het IBR-advies over ISQC 1 (Advies 2022-01 (ibr-ire.be)) heeft de raad van het IBR besloten om de voorbeeldbrief van de kwaliteitsbeoordelaar van de opdracht (EQCR) in het handboek over het interne kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1) te actualiseren. Dit is een voorbeeld voor eenmanszaken of kleine auditkantoren die volgens de ISQC 1-toepassingsnorm in België de kwaliteitscontrole moeten laten uitvoeren door een "externe" bedrijfsrevisor:

ISQM

Deze wijzigingen hebben ook geleid tot de actualisering van de EQR-opdrachtbrief in de ISQM-modeldocumenten per component. Daarnaast is ook het kwaliteitssysteembeleidsdocument in de ISQM-modeldocumenten aangepast: 

Gerelateerd

Internationale belangstelling voor de inspanningen van het IBR inzake ISQM

Lieven Acke & Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisoren

Mededeling 2022/13: Ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQM 1 en 2 en van ISA 220 (Herzien) in België: aanpassing van de datum van inwerkingtreding

ISQM 1: Het ICCI voorziet nieuwe opleidingen