30 maart 2021

Naar aanleiding van de wijzigingen die het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) met zich meebrengt voor verenigingen en stichtingen, heeft de Commissie non-profitsector van het IBR het initatief genomen om twee nieuwe brochures te publiceren.

 

Een eerste brochure geeft een leidraad leidraad in geval van een belangenconflict van vermogensrechtelijke aard tussen een bestuurslid en een vereniging of stichting. Het nieuwe WVV, dat het verenigingsrecht in de vennootschapswetgeving heeft geïntroduceerd, heeft de notie “belangenconflict” van toepassing gemaakt voor verenigingen en stichtingen, met uitzondering van de internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) waarvoor geen wettelijke regeling bestaat, en ook veranderingen aangebracht in de procedure voor regeling van een belangenconflict zoals ze reeds bestond voor bijvoorbeeld vennootschapsvormen zoals een BV(BA) en een NV.

Lees de volledige brochure

 

In een tweede brochure wordt ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten en verschillen tussen de noties “Voorzieningen”, “Bestemde fondsen” en andere elementen van de “Fondsen van de vereniging en stichting”, zoals gedefinieerd in het Titel 3 van Boek 3 van het KB/WVV. Deze brochure heeft aldus enkel betrekking op VZW, IVZW en Stichtingen die geen gebruik maken van de mogelijkheid een “vereenvoudigde boekhouding” te voeren.

Lees de volledige brochure

Gerelateerd

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

Terugkeer naar de oude definitie van kapitaalsubsidies voor verenigingen en stichtingen

Alexis Van Bavel, bedrijfsrevisor, voorzitter van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR

Verenigingen en stichtingen kunnen worden geconsolideerd!

Johan Christiaens, professor UGent en erebedrijfsrevisor